Τηλεχειρισμός αντλιοστασίων έως 5κμ

Ασύρματος τηλεχειρισμός μεγάλης εμβέλειας αντλίας, πομόνας, γκαραζόπορτας, ηλεκτρομοτέρ ηλεκτρικό μοτέρ, φώτων και γενικότερα οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής εκτελεί λειτουργία (start and stop). Η συσκευασία περιλαμβάνει τον δέκτη ο οποίος έχει ενσωματωμένη την κεραία και ελέγχει δυο ρελέ τριών επαφών 10A 250VAC το κάθε ένα. Ένα ασύρματο χειριστήριο με πτυσσόμενη κεραία. Ο δέκτης μπορεί να δεχτεί περισσότερα του ενός χειριστήρια και έχει την δυνατότητα να κλειδώνει στο κάθε ένα ώστε να μην δέχεται παρεμβολές από εξωτερικές πηγές. Η συσκευή τροφοδοτείτε απευθείας με ρεύμα 220v δεν χρειάζεται μετασχηματιστή - τροφοδοτικό. Τα ρελέ δεν έχουν τάση – ρεύμα από την συσκευή πράγμα που τους επιτρέπει να χειριστούν άλλες συσκευές που χρειάζονται τάσεις μικρότερες από 220v χωρίς κανένα πρόβλημα για την συσκευή. Η συσκευή έχει την δυνατότητα να ελέγχει ασύρματα την αντλία, την πομόνα, την γκαραζόπορτα, το ηλεκτρομοτέρ ηλεκτρικό μοτέρ, τα φώτα και γενικότερα οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή εκτελεί λειτουργία (start and stop , άνοιξε - κλείσε , σταμάτα - ξεκίνα).

ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΟ 2444024988

99,99 €
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
SKU
5km

Ασύρματος τηλεχειρισμός μεγάλης εμβέλειας αντλίας, πομόνας, γκαραζόπορτας, ηλεκτρομοτέρ ηλεκτρικό μοτέρ, φώτων και γενικότερα οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής εκτελεί λειτουργία (start and stop). Η συσκευασία περιλαμβάνει τον δέκτη ο οποίος έχει ενσωματωμένη την κεραία και ελέγχει δυο ρελέ τριών επαφών 10A 250VAC το κάθε ένα. Ένα ασύρματο χειριστήριο με πτυσσόμενη κεραία. Ο δέκτης μπορεί να δεχτεί περισσότερα του ενός χειριστήρια και έχει την δυνατότητα να κλειδώνει στο κάθε ένα ώστε να μην δέχεται παρεμβολές από εξωτερικές πηγές. Η συσκευή τροφοδοτείτε απευθείας με ρεύμα 220v δεν χρειάζεται μετασχηματιστή - τροφοδοτικό. Τα ρελέ δεν έχουν τάση – ρεύμα από την συσκευή πράγμα που τους επιτρέπει να χειριστούν άλλες συσκευές που χρειάζονται τάσεις μικρότερες από 220v χωρίς κανένα πρόβλημα για την συσκευή. Η συσκευή έχει την δυνατότητα να ελέγχει ασύρματα την αντλία, την πομόνα, την γκαραζόπορτα, το ηλεκτρομοτέρ ηλεκτρικό μοτέρ, τα φώτα και γενικότερα οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή εκτελεί λειτουργία (start and stop , άνοιξε - κλείσε , σταμάτα - ξεκίνα).

ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΟ 2444024988

Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:Τηλεχειρισμός αντλιοστασίων έως 5κμ

1. Τόπος και χρόνος παράδοσης:
Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τις εξής εταιρείες μεταφοράς: ΕΛΤΑ, ACS, SPEEDEX. Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων εντός της εδαφικής επικράτειας του Ελληνικού Κράτους. Οι παραγγελίες εκτελούνται μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (9:00πμ – 14:00μμ) εκτός Σαββάτου & Κυριακής, περιόδου διακοπών και αργιών. Οι ώρες των δρομολογίων της κάθε αποστολής ορίζονται μονομερώς από τις συνεργαζόμενες Εταιρείες Ταχυμεταφορών και γνωστοποιούνται στον πελάτη. Ο χρόνος παράδοσης ανάλογα με το προϊόν και τον τόπο παράδοσης ανέρχεται κατά προσέγγιση στις 7 εργάσιμες ημέρες. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που συντρέχουν γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ. ο χρόνος παράδοσης δύναται να είναι μεγαλύτερος χωρίς να γεννάται ευθύνη της Εταιρείας για αποζημίωση του πελάτη. Σε αυτή, δε, την περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ενημερώνει τον πελάτη με κάθε πρόσφορο μέσο. Υπάρχει επιπλέον δυνατότητα παραλαβής της παραγγελίας (κατόπιν συνεννόησης) από τα καταστήματα που διαθέτει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. Κόστος παράδοσης:
Τα παραδοτέα κατόπιν της πώλησης προϊόντα και υπηρεσίες αποστέλλονται στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Το κόστος αποστολής εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική της εκάστοτε εταιρείας μεταφορών και είναι ανάλογο ως προς τον τόπο αποστολής, τον όγκο και το βάρος του δέματος.

3. Τρόπος παράδοσης:
Τα πωληθέντα προϊόντα παραδίδονται στον τόπο που έχει επιλέξει ο πελάτης πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας και τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, σύμφωνα με τις σχετικές επιλογές παράδοσης που του παρέχονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η παράδοση στον τόπο επιλογής του πελάτη πραγματοποιείται από τις συνεργαζόμενες Εταιρείες Ταχυμεταφορών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και γίνεται είτε στα χέρια του ίδιου του πελάτη, είτε σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου για την παραλαβή, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, πριν από την αποστολή του προϊόντος, για την παραλαβή του από τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, αναφέροντας τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου. Το τρίτο αυτό πρόσωπο δεν μπορεί να είναι ο παραδίδων μεταφορέας της συνεργαζόμενης Εταιρεία Ταχυμεταφορών. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο πελάτης θα επιδεικνύει στον υπάλληλο της συνεργαζόμενης Εταιρείας Ταχυμεταφορών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ την επιβεβαίωση της παραγγελίας και ειδοποίηση για την αποστολή, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (π.χ. δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Στην περίπτωση παραλαβής από τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ο εξουσιοδοτημένος τρίτος θα πρέπει επιπλέον να επιδεικνύει στον υπάλληλο της συνεργαζόμενης Εταιρείας Ταχυμεταφορών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σχετική εξουσιοδότηση του πελάτη για παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη Αρχή. Μετά από την παράδοση των πωληθέντων προϊόντων στον πελάτη ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, κατά τα ανωτέρω, ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής τους μετατίθεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στον πελάτη/αγοραστή. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει τα αγορασθέντα προϊόντα κατά την παραλαβή τους και να δηλώνει εγγράφως ότι τα παρέλαβε προσηκόντως. Στην περίπτωση μη παραλαβής των προϊόντων από τον πελάτη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

4. Παρακράτηση κυριότητας:
Η κυριότητα των πωληθέντων και παραδοθέντων προϊόντων παραμένει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του συνολικού τιμήματός τους από τον πελάτη.

5. Ασφαλή προϊόντα – Όροι εγγύησης:
Κάποια από τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα αυτά συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι: • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής. • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής ( Σειριακός αριθμός -SerialNo.) • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.